Menu
Sulje X

Orkla Suomella uudet verkkosivut

Orkla Suomen verkkosivut löytyvät nykyään osoitteesta www.orkla.fi .

Nämä verkkosivut palvelevat kuitenkin edelleen Foodservice-asiakkaitamme.

Yleiset Käyttöehdot

ORKLA FOODS FINLANDIN VERKKOSIVUSTON YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Tervetuloa Orkla Foods Finlandin verkkosivustolle! Verkkosivuiltamme saa yleisluontoista tietoa yhtiöstämme ja tuotteistamme. Ennen sivustojen käyttöä tutustukaa näihin yleisiin käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy ehtoja, pyydämme, ettet käytä sivustoja. Verkkosivuston käyttäminen tarkoittaa, että olet hyväksynyt käyttöehdot teitä sitoviksi. Verkkopalvelumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja sivustojemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Immateriaalioikeudet
Orkla Foods Finlandin verkkosivusto sisältää tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevien säännösten suojaamaa aineistoa, johon Orkla Foods Finlandilla tai Orkla-konserniin kuuluvalla muulla yrityksellä on yksinomainen oikeus. Verkkosivustojen sisältämän materiaalin kaupallinen käyttö edellyttää aina etukäteen annettavaa suostumusta. Sivustojen sisältämän tiedon käyttäminen omaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön on sallittua, ellei erikseen toisin ole mainittu.

Verkkosivustollamme esillä olevat liikemerkit ja muu immateriaalioikeuksien suojaamat aineistot on Orkla Foods Finlandin tai muun Orkla-konserniin kuuluvan yrityksen omistamia. Niiden käyttöoikeuden voi saada ainoastaan etukäteisellä suostumuksella. Tuotekuvien, tavaramerkkien, logojen, iskulauseiden tai muiden immateriaalioikeuksien suojaaman aineiston kopioiminen tai sisällyttäminen sellaisenaan tai muunneltuina muuhun kuin käyttäjän yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön on kiellettyä. Pidätämme kaikki oikeudet näissä verkkopalveluissa julkaistavaan aineistoon.

Työhakemukset ja kuluttajapalautteet
Vaikka avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata, Orkla Foods Finland pyrkii suojamaan mahdollisuuksiensa mukaan verkkosivustoillaan käyvien henkilöiden yksityisyyttä. Kävijän henkilötietoja suojataan ja säilytetään henkilötietolain säännösten mukaisesti. Työhakemukset hävitämme viimeistään 6 kuukaudessa. Työhakemusten lisäksi otamme vastaan kuluttajapalautteita, tuoteideoita, ehdotuksia ja aloitteita. Em. materiaalin lähettäminen työhakemuksia lukuun ottamatta merkitsee niihin sisältyvien oikeuksien luovuttamista kokonaan Orkla Foods Finlandille sen rajoittamattomaan yksinomaiseen käyttöön.

Orkla Foods Finland kerää tietoa mm. verkkosivuston kävijämääristä ja voi antaa näitä tietoja myös kolmansille tahoille. Yksittäisiä henkilöitä ei näistä tiedoista tunnisteta. Joissakin sivustoissa kerätään käyttäjän vapaaehtoisesti antamia henkilötietoja. Käyttäjällä on aina oikeus kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin. Saamiaan henkilötietoja Orkla Foods Finland ei luovuta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädäntö siihen velvoita. Orkla Foods Finland voi kuitenkin siirtää saamiaan tietoja konsernin sisällä.

Tuotetiedot
Orkla Foods Finland verkkosivustolla esitetyt tuotteita koskevat tiedot on tarkoitettu Suomen markkinoille, ellei toisin ole erikseen mainittu. Tarkat tuotetiedot ilmenevät tuotteen tuotepakkauksesta, johon tulee huolella tutustua ennen tuotteen käyttämistä.

Linkitys
Verkkosivustomme linkit muihin sivustoihin on tarkoitettu informatiivisiksi eikä Orkla Foods Finland vastaa sivuiltaan linkitettyjen kolmansien osapuolten tuottamien verkkosivustojen sisällöstä tai niiden toimimattomuudesta. Linkitys tarjotaan sivuston käyttäjälle ylimääräisenä palveluna eikä linkitys tarkoita sitä, että Orkla Foods Finland hyväksyisi kyseisten sivujen sisällön tai että Orkla Foods Finlandilla ja kyseisten sivujen ylläpitäjällä olisi mitään tekemistä keskenään. Linkitettyjä sivuja käytettäessä käyttäjä on velvollinen tutustumaan kyseisiä sivuja koskeviin käyttö- ja muihin ehtoihin.

Linkitys Orkla Foods Finlandin verkkosivustolle edellyttää aina Orkla Foods Finlandin etukäteen antamaa suostumusta.

Orkla Foods Finland pidättää itsellään oikeuden muuttaa, päivittää, lopettaa tai sulkea sivuja tai rajoittaa niille pääsyä joko kokonaan tai osittain.

B to B -palvelu
Orkla Foods Finlandin verkkosivuilla tarjotaan B to B -palvelua tahoille, jotka tarvitsevat markkinointimateriaalia käyttöönsä. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, jonka yhteyteen on laadittu palvelua koskevat ehdot. Tarkemmat käyttöehdot löytyvät B to B-palvelun verkkosivulta.

Muu vastuu
Orkla Foods Finland, muu Orkla-konserniin kuuluva yritys eivätkä sivustojen tekemiseen osallistuneet tahot ole vastuussa vahingosta, kustannuksista tai muista menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet suoraan tai epäsuorasti näiden verkkosivustojen sisältämän materiaalin tai tiedon käyttämisestä, sivustojen toimimattomuudesta, sivustojen kautta taikka välityksellä kulkeutuneista viruksista tai jollakin muulla tavalla, vaikka virhe olisikin ollut yllä mainittujen tiedossa. Orkla Foods Finland ei ole vastuussa sivuillaan tarjoamiensa palveluiden tai niiden keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Verkkopalvelujemme sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa Orkla Foods Finlandista, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivustoillamme annetut tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.

Orkla Foods Finland pyrkii siihen, että näissä verkkopalveluissa olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa. Orkla Foods Finland ei kuitenkaan anna takuuta sivustoilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta.

Orkla Foods Finlandille lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia sekä siitä, että aineisto ei ole lainvastaista, loukkaavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Esimerkiksi kuva- tai videomateriaalin tulee olla lähettäjän itse kuvaamaa tai muutoin luomaa. Muussa tapauksessa lähettäjän on ennen lähettämistä varmistettava, että sille on luovutettu kaikki materiaalin tekijänoikeudet ja materiaalin tallentamiseen on lupa. Aineiston lähettäjä vastaa kaikista kustannuksista ja vahingoista, joita Orkla Foods Finlandille lähetetyn aineiston johdosta syntyy.

Ylös